ORYANTASYON VE UYUM ÇALIŞMALARI

ORYANTASYON VE UYUM ÇALIŞMALARI 

Öğrencilerin ortaokuldan liseye geçişinde, kurum kültürüne uygun davranışlar geliştirerek, kuruma ve okuldaki kurallara alışmaları yönünde en uygun desteği vermek amaçlanmaktadır. Lisemizde uygulanan oryantasyon çalışmaları 4 aşamalı bir süreç dahilinde uygulanmaktadır:

Lisemize yeni başlayan veya ara sınıflara nakil gelen öğrenciler, lisedeki yaşamın nasıl olduğu, neler yapıldığı, nasıl bir atmosfer olduğu konularında bilgilendirici bir toplantıya katılırlar. Bu toplantıda öğrenciler; lise müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve rehber öğretmenlerimizle tanışır ve okul kuralları ve kurum kültürü ile ilgili bilgilendirilir, lisemizle ilgili tanıtıcı bir sunum izlerler

Lisemize yeni başlayan veya ara sınıflara nakil gelen öğrencilerimize “Öğrenci Tanıma Formu” uygulanır. Form sınıf ve okul rehber öğretmenleri tarafından incelenir ve öğretmenler arasında bir değerlendirme toplantısı yapılır

Yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılır ve uyum süreci takibe alınır.

Oryantasyon sürecinde olan öğrenciler, sınıf içi iletişim, akran desteği, grup kimliği kazanma ve grup içinde kendini ifade edebilme gibi konularda desteklenmektedir.

 

 


 

           
     
Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | 2015 | Tüm Hakları Saklıdır