ULUSLARARASI PROGRAMLAR

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Uluslararası Bakalorya (IB) İlk Yıllar Programı'nı uygulamak için aday okuldur ve IB Dünya Okulu statüsüyle yetkilendirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. IB Dünya Okulları; güçlü bir vizyon ile farklı ve kapsayıcı bir öğrenci topluluğuna zorlayıcı ve yüksek kalitede uluslararası bir eğitim sunmak adına öğretim ve öğrenmeyi sürekli geliştirme hedefini paylaşırlar.

Yalnızca IB Organizasyonu tarafından yetkilendirilen okullar, dört akademik programından herhangi birini sunabilir: İlk Yıllar Programı (PYP), Orta Yıllar Programı (MYP), Diploma Programı (DP) veya Kariyerle İlgili Program (CP). Adaylık durumu, yetkilendirmenin verileceğini garanti etmez.

Gaziantep College Foundation Private Schools is a candidate school for the International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme and pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.

Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

 

SORGULAMA PROGRAMIMIZ

IB PYP İLK YILLAR PROGRAMI NEDİR?

PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir. PYP, ulusal ve yerel müfredatların çoğunun gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnektir.

IB İlk Yıllar Programı (PYP)

• Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar,

• Öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder,

• Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler,

• Öğrencilerin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel vazifesi görecek kişisel değerler oluşturmasına yardımcı olur.

IB İlk Yıllar Programı içerisinde tanımlanmış olan altı ders:

• Yabancı Diller

• Sosyal Bilgiler

• Matematik

• Sanat

• Fen Bilimleri

• Beden Eğitimi

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır. Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak dışarıya açılmalarına imkân verir.

 

 

Anahtar Kavramlar

Eylem

IB Öğrenen Profili

IB PYP Sergisi

IB PYP Temalar

Öğrenenin Özne Olması

 

 

 

 

 


 

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.