HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimizin bireysel güçlerini keşfederek kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek,
 • Her sınıf düzeyinde tam öğrenme yaklaşımına dayalı öğrenci merkezli eğitim uygulamak,
 • Öğrencilerin yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisi kazanmalarına yardımcı olmak,
 • Bilimsel rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle öğrencilerin etkili öğrenme ve verimli ders çalışma alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak,
 • Öğrenme eksikliği belirlenen öğrencilere bireysel destek programlarıyla yardım etmek,
 • Demokratik bir okul ortamı oluşturarak öğrencilerin demokrasiyi benimseyip paylaşımcı ve işbirliğine dayalı çalışmalarını sağlamak,
 • Evrensel ve toplumsal değerlere, insan hak ve özgürlüklerine, çevre sorunlarına duyarlılığı, örnek insan ve yurttaş olmayı özendirmek,
 • Ürünün niteliği kadar, sonuca ulaşma sürecini de kapsayan bir ölçme değerlendirme yöntemi izlemek,
 • Okul ile günlük yaşam arasında güçlü bir bağ kurarak öğrencileri çeşitli hobiler edinmeye özendirmek,
 • Sportif, kültürel ve sanatsal ders dışı etkinlikler yoluyla öğrencilerin sosyalleşmesini desteklemek,
 • Etkili bir okul-aile işbirliğiyle öğrencilerin akademik ve ruhsal gelişimlerini güçlendirmek öncelikli hedeflerimizdir.


    Bu hedefler;

 • Çağdaş ve Atatürkçü eğitim anlayışıyla,
 • Alanında uzman ve deneyimli eğitim kadrosuyla,
 • Proje ve ekip çalışmalarına ağırlık veren araştırma yöntemini temel alan eğitim uygulamalarıyla,
 • İleri eğitim teknolojisi ders araç, gereç ve materyaliyle,
 • Hızlı internet erişimi, modern laboratuvar ve zengin kütüphane olanaklarıyla,
 • Drama, bale, step, aerobik, dans, enstrüman, medya-basın yayın, fotoğrafçılık, seramik, satranç ve benzeri çok çeşitli kulüp çalışmalarıyla,
 • Bilimsel ve etkin psikolojik rehberlik ve ölçme-değerlendirme hizmetleriyle,
 •  Kaliteli ve güvenilir ulaşım, sağlık ve beslenme destek hizmetleriyle gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

       

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.