YGS - LYS BİLGİLENDİRME

YGS-LYS sınavları temelde 2 aşamada gerçekleşiyor. Sınavın birinci aşaması YGS; (Yükseköğretime Geçiş Sınavı), ikinci aşaması ise LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) olarak adlandırılıyor.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı: Türkiye'de yükseköğretime geçiş sisteminin ilk sınavıdır. Adaylar yükseköğretime geçişin ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı'na girebilmek için bu sınavda herhangi bir puan türünden en az 180 ham puan almak zorundadır. YGS sınavı ikinci sınava girecek adayları seçmek, açık öğretim programları, ön lisans programları ve meslek lisesinin devamı olarak kabul edilen lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak puanları üretmek için yapılan bir sınavdır. Ortak müfredata dayalı 160 soru ve 160 dakikadan oluşmakta, tek soru kitapçığı ve tek cevap anahtarı bulunmaktadır.

YGS Puanları Değer Aralıkları: Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanmaktadır.

Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve Sağlayacağı Haklar:

1) 150 ve üstü puan

  • Ön lisanprogramları ve açık öğretim programları tercih etme hakkı

2) 180 ve üstü puan

  • İkinci aşama sınavlara katılma hakkı

  • Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı

Lisans Yerleştirme Sınavı: Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda herhangi bir puan türünden 180 puan alan adaylar dilerlerse Lisans Yerleştirme Sınavları' na başvurabilirler. Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda bu barajı geçen adayların Lisans Yerleştirme Sınavı'na başvurmaları zorunlu değildir fakat LYS puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen aday öğrencilerin bu sınava girmeleri gerekmektedir. Lisans Yerleştirme Sınavı toplamda 5 ayrı oturumda gerçekleştirilmektedir. Lisans Yerleştirme Sınavları genellikle haziran ayında yapılmaktadır. Fakat sınav tarihleri girilen yıllara göre değişmektedir. Aday öğrenciler istedikleri kadar oturuma girme haklarına sahiplerdir. Genellikle LYS ile alan bir bölüme yerleşmek için en az 2 LYS oturumuna girmek gerekmektedir. Aday öğrenciden her bir oturum için ayrı ayrı ücret talep edilmektedir. Öğrenciler ortaöğretimde eğitim gördükleri alan dışındaki bir oturuma girerlerse bu durumda adayın puanı kırılmaz. Puan kırılma olayı sadece üst üste iki yıl sınava giren adayların girdiği ikinci sınavda uygulanır ve adayın OBP'si yarı yarıya düşürülür.

LYS Puanları Değer Aralıkları: Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır.

LYS Oturumları: Lisans Yerleştirme Sınavı toplamda beş oturumdan oluşmaktadır. Her yıl sınav tarihleri değişmektedir. Sınavlar tek oturum şeklinde yapılır. Oturumların başlama saati 10:00'dır. Fakat LYS-5 sınavı bu genellemeye uymamaktadır.

Ortaöğretim Başarı Puanı: Ortaöğretimden mezun olan her öğrenci görmüş olduğu derslerden aldığı notların başarısına göre belli bir formülle hesaplanan başarı puanıdır. Ortaöğretim başarı puanı 30 ile 60 puan arasında gelmektedir.

Yök Program Atlası: Yükseköğretim Kurumu tarafından 2016 yılında hazırlanan uygulamadır. Öğrenciler YÖK Atlas uygulaması ile, YÖK'e bağlı bulunan üniversitelerin ilgili tüm bölümlerine yerleşen öğrencilerin istatistik verilerine ulaşabiliyor. 3 farklı türde sistemi olan Atlas uygulaması ile, herhangi bir bölüme yerleşmek isteyen adayların kaç net yapmaları, kaç puan almaları, sıralamalarının nasıl olması gerektiği gibi soruların cevapları ortalama değerlerle bulunabiliyor. Atlas uygulaması ilgili sınav yılından bir önceki sınav yılına dair istatistiki veriler yansıtılıyor.

Yerleştirme: Aday öğrencinin girmek istediği bölüm eğer YGS puan türlerinden (YGS-1, YGS- 2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) biriyle alıyorsa öğrenciler kendilerinin bu puan türündeki puan ve başarı sıralamalarına bakmaları gerekmektedir. Aday öğrencinin YGS ham puanı ile OBP ek puanının toplamı girmek istediği bölümün taban puanına denk veya taban puanı üstü geliyorsa aday bölümü tercih edebilir. Tercih yaparken başarı sırası da önemli bir etkendir. LYS puanıyla (TM, TS, MF, DİL) tercihte ise öğrencinin LYS ham puanları, OBP ek puanları ve YGS puanı toplanarak öğrencinin yerleştirme puanı elde edilir. Yerleştirme puanları LYS sonuçları ile birlikte açıklanır. Aday öğrenciler sınav sonuçlarını ve tercihlerini ÖSYM AİS'ten yapabilmektedir.

 


 

       

© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.