CAS

CREATIVITY - ACTION - SERVICE (CAS)

The "education of the individual as a whole" in the IB philosophy is largely carried out with CAS.
The purpose of CAS is to help the student develop the qualities we aim to gain throughout the IB program (inquirer, knowledgeable, thinker, communicator, principled, open-minded, caring, risk-taker, balanced, reflective). It involves IB students participating in a range of activities throughout the program alongside their academic work.
CAS, which is at the center of the diploma program, consists of 3 fields. For IB DP students, they have to participate in various activities in all three titles for 18 months and complete a CAS project that is related to at least one of these areas and takes at least one month.

Creativity: Defined as ''exploring and expanding ideas that lead to an original or interpretive product or performance'', it encourages students to engage with art and creative thinking. Visual arts and performing arts outside the school curriculum, music, digital design, creative writing, filmmaking, culinary arts, handicrafts can be given as examples of creativity.

Activity: It is defined as "physical movement that contributes to a healthy lifestyle". All kinds of sports, dance, gardening and nature works, activities with animals, and physical activities outside the school curriculum can be given as examples.

Service: It is defined as "to cooperate with people from different members of the society". Service activities require dedication and doing work for and with others. Community service mediates a new learning style with academic value. Examples of environmental projects, earthquake aid, first aid courses, civil defense, nursing homes and child welfare, patient visits in hospitals, volunteer work in museums, lecturing students in financial need at other schools, fundraising activities for charity, UNICEF, community service can be given.
The three learning areas of CAS support the personal and interpersonal development of students and allow them to discover themselves through experiential learning.

CAS Stages
There is a series of planning and preliminary work that students have to perform in their CAS experience and projects.
Investigation - Preparation - Action - Reflection - Demonstration
The students of our school use the Managebac system to create their CAS events and projects in the digital environment. (http//www.cemilalevlimanagebac.) All CAS students should explain their research, preparations, how the CAS experience and project came about, reflect their feelings and thoughts during the CAS experience and project, reflect their CAS experiences and they are required to present and document their projects in digital environment.

CAS Digital Portfolio (Managebac) All students are required to present their CAS experiences and projects, which they have carried out for 18 months, in a portfolio of their choice. The CAS Portfolio should reflect students' 7 learning outcomes and include evidence of their CAS experience, CAS Projects. The CAS Portfolio should reflect students' IB learner profiles.

 

YARATICILIK - EYLEM - HİZMET (CAS)

IB felsefesinde yer alan "bireyin bir bütün olarak eğitimi" büyük ölçüde CAS ile gerçekleştirilir.
CAS'in amacı, öğrencinin IB programı boyunca kazandırmayı hedeflediğimiz nitelik özelliklerinin (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü,  duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) geliştirmesine yardımcı olmaktır. Program boyunca IB öğrencilerinin akademik çalışmalarının yanısıra, bir grup etkinliğe katılmasını içerir.

Diploma programının merkezinde bulunan CAS, 3 alandan oluşur. IB DP öğrencileri için 18 ay boyunca bu üç başlığın tümünde çeşitli faaliyetlere katılmak ve bu alanlardan en az biriyle ilgili olan ve en az bir ay süren bir CAS projesini tamamlamak zorundadırlar.

Yaratıcılık (Creativity): ''Özgün veya yorumlayıcı bir ürüne veya performansa yol açan fikirleri keşfetmek ve genişletmek'' olarak tanımlanırken, öğrencilerin sanat ve yaratıcı düşünme ile içiçe olmaya teşvik eder. Okul müfredatı dışındaki görsel sanatlar ve gösteri sanatları, müzik, dijital tasarım, yaratıcı yazarlık, film yapımı, mutfak sanatları, el sanatları, yaratıcılık örnekleri olarak verilebilir.

EYLEM (Activity): "Sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan fiziksel hareket" olarak tanımlanır. Okul müfredatı dışındaki, her türlü spor, dans, bahçe ve doğa işleri, hayvanlar ile yapılan etkinlikler, fiziksel etkinlik örnekleri olarak verilebilir.

HİZMET (Service): "Toplumun farklı bireylerinden insanlarla karşılıklı iş birliğine girme" olarak tanımlanır. Hizmet etkinlikleri, başkaları için ve başkaları ile beraber işler yapmak ve buna kendini adamayı gerektirir. Topluma hizmet, akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık eder. Çevre projeleri, deprem yardımları, ilk yardım kursları, sivil savunma, huzurevi  ve Çocuk Esirgeme Kurumunda yapılan çalışmalar, hastanelerde hasta ziyaretleri, müzelerde gönüllü çalışma, başka okullarda maddi ihtiyacı olan öğrencilere ders verme, yardım amaçlı fon oluşturma etkinlikleri, UNICEF, toplum hizmeti  örnekleri  olarak verilebilir.
CAS’in üç öğrenme alanı, deneysel öğrenme sayesinde öğrencilerin kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekler ve kendilerini keşfetmelerine olanak sağlar.

CAS Aşamaları

Öğrencilerin CAS deneyimlerinde ve projelerinde gerçekleştirmek zorunda oldukları bir dizi planlama ve ön çalışmalar vardır.
Araştırma - Hazırlık-Aksiyon alma - Yansıtma-Sunma - Gösterme
Okulumuz öğrencileri CAS etkinlik ve projelerini digital ortamda oluşturmaları için managebac sistemi kullanmaktadırlar. (http//www.cemilalevlimanagebac) Tüm CAS öğrencileri etkinlik başlangıcı-etkinlik süreci ve etkinlik bitiminde CAS deneyimlerini gerçekleştirmeden önce yaptıkları araştırmaları, hazırlıkları açıklamaları, CAS deneyiminin ve projesinin nasıl gerçekleştiğini anlatmaları, CAS deneyimi ve projesi sürecinde duygu ve düşüncelerini yansıtmaları, CAS deneyimlerini ve projelerini digital ortamda sunmaları ve belgelemeleri gerekmektedir.

CAS Digital Portfolyosu (managebac)

Tüm öğrenciler, 18 ay süresince gerçekleştirdikleri CAS deneyimlerini ve projelerini kendi seçimleri olan bir porfolyoda sunmak zorundadırlar. CAS Portfolyosu, öğrencilerin 10 öğrenme kazanımını yansıtmalı ve CAS deneyimleri, CAS Projeleri ile ilgili kanıtları içermelidir. CAS Portfolyosu, öğrencilerin IB öğrenen özelliklerini yansıtmalıdır.

 

 

 


 

           
     
© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.