IB DIPLOMA PROGRAMME

What is the International Baccalaureate Diploma Programme?

The International Baccalaureate (IB) Diploma Programme is widely recognized as the worldwide standard for high school (pre-university) education. From its student-centered philosophy to its emphasis on depth and breadth of knowledge, independent research, international understanding, and critical thinking skills, the IBDP offers students academically rigorous two-year courses, studied individually as IB Certificates or within an IB Diploma.

This sophisticated two year curriculum covers a wide range of academic subjects and has stood the test of time for over half a million students in 143 countries since 1968. IB Diploma Programme graduates are sought after by the world’s leading universities.

GKV Cemil Alevli College IB Diploma Programme

Admission

Requirements for Admission to Cemil Alevli College:

-- Score within the top two percent on the national exam (TEOG).

-- Pass an internally-developed English levelling exam (minimum 70 out of 100).

-- Complete an oral interview conducted in Turkish and English.

-- Possess the will to perform in a challenging academic program.

Top students who demonstrate a sufficient English proficiency and other admission requirements will be awarded a partial scholarship and shall enter the 9th grade where math and science are taught using English as the medium of instruction. Students should expect to meet a vigorous and challenging programme.

The Curriculum

GKV Cemil Alevli Colllege IB Diploma Programme students must choose one subject from each of the six groups (1 to 6), ensuring breadth of knowledge and understanding in their best language, additional language(s), the social sciences, the experimental sciences and mathematics. Students must also choose either an arts subject from group 6, or a second subject from groups 1 to 6. DP subjects can be taken at higher level or standard level. At least three and not more than four subjects are taken at higher level (240 teaching hours), while the other subjects are taken at standard level (150 teaching hours). Students can study and take examinations in English. In addition to disciplinary and interdisciplinary study, the Diploma Programme features three core elements that broaden students’ educational experience and challenge them to apply their knowledge and skills.

Courses taken by GKV Cemil Alevli College IB students from among the 6 course groups:

Group1 Turkish A

Group2 English B

Group3 Business & Management / Turkey in the 20th Century / Pyschology

Group4 Physics / Chemistry / Biology

Group5 Mathematics

Group6 Elective


EĞİTİM:
ULUSLARARASI BAKALORYA PROGRAMI IB DİPLOMA PROGRAMI

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), 1968 yılında kurulan ve uluslararası eğitime öncülük eden, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından yürütülen ve sürekli güncellenerek şu anda dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde pek çok okul tarafından uygulanan, uluslararası geçerliliği olan bir programdır. Program, öğrencilere dengeli, uluslararası bir anlayışa sahip ve aynı zamanda hayatları boyunca kültürel ve coğrafi olarak öğrencilerin değişime hazır olmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

IB Programı,

 • 3 ve 11 yaş aralığını kapsayan PYP (İlk Yıllar Programı/Primary Years Programme);
 • 11 ve 16 yaş aralığını kapsayan MYP (Ortaokul Programı/Middle Years Programme);
 • 16-19 yaş aralığını kapsayan ve lise eğitiminin son iki yılında uygulanan DP (Diploma Programı/Diploma Programme);
 • Ortaokulun son iki yılında öğrencilerin ilerdeki eğitim çalışmalarını destekleyen kariyer odaklı CP (Career-Related Programme) eğitim programı olmak üzere toplam dört programdan oluşmaktadır.

Öğrencileri üniversite ve sonrasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen IB Programı, “uluslararası” sıfatını taşıyan tek eğitim programı olmaya devam etmektedir. Programın gerekliliklerini yerine getirip merkezî bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, üniversite eğitimi ve sonrasında hayat boyu öğrenmenin gerektirdiği öz disiplini edinmektedirler. IB Programı, dünyada 146 ülkede IB tarafından akredite edilmiş 4583 okulda uygulanmaktadır. Ülkemizde, IB standartlarına sahip ve denetimden geçerek programı uygulamak üzere yetkilendirilmiş, 62 okul bulunmaktadır. Bu sayı her yıl hızla artmaktadır.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI CEMİL ALEVLİ KOLEJİ BAKALORYA PROGRAMI

Üstün nitelikli, en az 2 yabancı dilde kendini ifade edebilen, sorumluluklarının bilincinde olan ve dünya barışı için hedefleri olan çağdaş bireyler yetiştirmeyi ilke edinen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, 55 yıldan bu yana sürdürdüğü öncü ve çağdaş eğitim anlayışına, 2014 yılında bünyesine IB diploma programını dâhil ederek, bölgenin ve kentin tek IB programı uygulayan okulu olma unvanına sahip olmuştur. Okulumuz sosyal ve akademik alanda bölgedeki liderlik geleneğini sürdürerek özgün ve prestijli bir eğitim kurumu olmaya devam edecektir. Merhum kurucumuz Cemil Alevli’nin eğitim hedeflerinin ışığı altında Bakalorya Diploma programı 2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren benimsenmiş ve programın akreditasyon çalışmaları başarı ile tamamlanmıştır. Misyonu gereği, güçlü kadrosu ile çağdaş eğitim ve öğretim ortamı sunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri farklı kültürlere saygılı ve uluslararası anlayışla dünya sorunlarına farkındalık geliştirebilen, üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program "uluslararası" niteliği sayesinde, öğrencilere Amerika ve Avrupa’nın bilinen üniversitelerine kabul edilme fırsatı yaratmaktadır. IB Diploma programını belirli bir puanla tamamlayan öğrencilerin IBDP’de aldıkları bazı dersler, girdikleri üniversitede kredi olarak kabul edilebilmekte olup bazı üniversiteler ise ilk yıldan muaf olmak gibi çok önemli bir ayrıcalık tanımaktadırlar. Son yıllarda okulumuzda IB Programından mezun olarak diploma almaya hak kazanan pek çok öğrencimiz de bu fırsatı değerlendirerek üniversitelerinde bazı derslerden muaf olarak bölümlerine başlamışlardır.

Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlamayı düşünen öğrencilerin en büyük avantajı ise IB diplomaları ile üniversite giriş sınavına olabilecek en iyi şekilde hazırlanmak ve diledikleri dalda eğitim alma şansına sahip olmaktır. Ayrıca, ülkemizde bulunan tüm vakıf üniversiteleri de, IB programından başarı ile mezun olmuş öğrencilere çeşitli burs imkânları tanıyarak başarılı IB mezunu öğrencilerinin kendilerini tercih etmesini sağlamaktadırlar.

IB programının her bir bölümünün özel bir hedefi ve değerlendirme amacı vardır, bununla birlikte program:

 • Yükseköğrenime kabul için uluslararası standartlarda dil yeterliliği kazandırma
 • Zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal gelişime önem vererek insanı bir bütün olarak eğitme; araştırmacı yönünü, sosyal, zihinsel ve düşünsel becerilerini ve olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisini geliştirme amacındadır.

Diploma Programının Tamamlanması İçin Gerekli Şartlar:

 • Üç ya da dört tanesi ileri düzeyde üçü ya da iki orta düzeyde alınmak üzere altı tane ders seçilmesi; ileri düzey dersleri için en az 240, orta düzey dersleri için ise 150 saatin tamamlanması (her saat 60 dakika üzerinden). Okulumuzda 6. grup sanat dersleri yerine öğrencilere 3 ve 4. grup derslerinden seçmeli dersler önerilmektedir.
 • Bilgi ve bilgiye ulaşma, çeşitli alanlarda düşünce ve yargıların ve de öğrencilerin kişisel deneyimlerinin irdelenmesini kapsayan 100 saatlik Bilgi Kuramı (TOK) dersinin tamamlanması,
 • Öğrencinin programda geçirdiği iki seneyi (18 ay) kapsayacak olan ve devamlılık gerektiren “Yaratıcılık, Etkinlik-Spor ve Hizmet” çalışmalarından oluşan CAS programının kazanımlarının başarıyla tamamlanması. (En az 150 saat)
 • Öğrencinin kendisi tarafından belirlenen bir tez konusu ya da soru üzerine yine öğrencinin kendisinin planladığı, yürüttüğü ve 4000 kelimeyi aşmayan bir bitirme tezinin sunulması gereklidir.

                   
Diploma Programı ders grupları
1.Grup - Dil ve Edebiyat Çalışmaları

 • Dil A: Edebiyat                                              
 • Dil A: Dil ve Edebiyat
 • Dil ve Performans :

   2.Grup - Dil kazanımı

 • Dil B:
 • Sıfırdan dil öğrenimi
 • Klasik diller

 3.Grup - Bireyler ve Toplumlar

 • İşletme ve Yönetim
 • Ekonomi
 • Coğrafya
 • Tarih
 • Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Dünya Dinleri (sadece standart seviye)
 • Çevre Sistemleri ve Toplumlar

4.Grup - Fen Bilimleri

 • Biyoloji            Tasarım Teknolojisi                              Spor, egzersiz ve sağlık Bilimleri
 • Kimya              Çevre Sistemleri ve Toplumlar
 • Fizik                Bilgisayar Bilimi

5.Grup - Matematik

 • Matematik Çalışmaları (Standart seviye)
 • İleri Matematik (Yüksek seviye)
 • Matematik (Yüksek seviye)
 • Matematik (Standart seviye)

6.Grup - Sanat

 • Müzik
 • Tiyatro
 • Görsel Sanatlar
 • Dans
 • Film
 • Edebiyat ve Performans

Çevirimiçi Diploma Programı Dersleri
Öğrenciler, Pamoja Education Ltd. aracılığıyla IB Dünya Okulları tarafından sunulan yetkilendirilmiş çeşitli çevirimiçi dersine kaydolabilirler.

Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji Diploma Programı müfredat dersleri:
 1.Grup - Dil ve Edebiyat Çalışmaları

 • Türkçe A:
 • Edebiyat (Standart seviye)
 • Edebiyat (İleri Seviye)

 2.Grup - Dil kazanımı

 • İngilizce B:
 • İngilizce B (İleri Seviye)
 • İngilizce B (Standart Seviye)

3.Grup - Bireyler ve Toplumlar

 • İşletme ve Yönetim
 • Ekonomi
 • Psikoloji
 • Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi

4.Grup - Fen Bilimleri

 • Biyoloji
 • Kimya               
 • Fizik   

5.Grup - Matematik

 • Matematik Çalışmaları (Standart seviye)
 • İleri Matematik (Yüksek seviye)
 • Matematik (Yüksek seviye)
 • Matematik (Standart seviye)

6. Grup - Sanat dersleri yerine öğrencilerimize 3.Grup ve 4.Grup dersleri seçmeli ders olarak
sunulmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Öğrenciler, programın sonunda harici IB sınav uzmanları tarafından notlandırılan yazılı sınava girerler. Öğrenciler aynı zamanda okulda ders öğretmenleri tarafından notlandırılan iç değerlendirme ödev ve sınavlardan sorumlu tutulmaktadırlar. Tüm notlandırmalar sonrasında da harici moderatörlere gönderilmektedir.
Her bir ders için verilen notlar 1(en düşük) ila 7(en yüksek) arasında değişir. Öğrenciler ayrıca Bilgi Kuramı ve uzun denemeden aldıkları toplam sonuçları için üç ek puana kadar alabilirler. Tüm program içerisinde belirli minumum performans seviyelerine ulaşmış ve yaratıcılık, eylem ve hizmet gerekliliklerine yeterli katılımda bulunmuş olmalarına bağlı olarak en az 24 puan öğrencilere diploma verilir. Bir diploma Programı öğrencisinin alabileceği en yüksek toplam puan 45’tir.

 

 


 

           
     
© Copyright Gaziantep Kolej Vakfı | Tüm Hakları Saklıdır.