MIND - LAB

 

     Medeniyetin aydınlanmaya başladığı ilk çağlardan bu yana düşünce oyunları insanlık kültüründe önemli bir rol oynamıştır. O çağlarda öğretmenler, öğrencileri ile birlikte toprağa çizdikleri düşünce oyunlarını oynayarak bilgi ve bilgeliklerini onlara aktarırlardı. Farklı kuşaklardan aile bireyleri bir araya gelip, düşünce oyunlarının içinde saklı mücadele duygusunun keyfine hep birlikte varırlardı.

     O günlerden bu yana içinde birçok kıymetli bilgi ve beceri barındıran bu alışkanlıklar unutulmuş ve insanların yaşam şekilleri birçok değişikliğe uğramıştır. Yaşamın hızlı temposu, farklı özelliklerde birtakım oyunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Şiddet ve aksiyon içeren bilgisayar oyunları, video klipler ve çeşitli televizyon programları, aileleri oyun tahtasının etrafında bir araya getiren ve derinlemesine düşünme, sabır, azim ve sosyal paylaşım içeren geleneksel etkinliklerin yerini almıştır.

     Mind Lab Metodu, düşünce oyunlarını olmaları gereken doğru ve doğal yerlerine geri getirerek, bu oyunların çocukların hem beyinlerine hem de yüreklerine aynı anda hitap eden güçlü birer eğitim aracına dönüşmelerini sağlamıştır. Yirmi yılı aşkın süredir denenmiş ve etkinliği ispatlanmış metodolojisi sayesinde Mind Lab bugün artık eğitim dünyasının önemli bir parçası haline gelmiştir.

     Özel Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu olarak da amacımız, çocuklarımızın düşünce becerilerinin yanı sıra temel yaşam becerilerinin de gelişimini destekleyerek, onları kendi potansiyellerinin farkında, çevresindeki diğer bireylere saygılı ve bilinçli, başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumsal hayata kazandırmaktır.

     Mind Lab, okulumuzda 5. ve 6. Sınıf düzeyinde haftada bir ders saati uygulanmaktadır.

     

 ULUSLARARASI BİR PROGRAM

     14 yıldır ABD’den Japonya’ya 30’a yakın ülkede uygulanmakta olan bir program olup, bu sayı her geçen gün hızla artmaktadır. Yale Universitesi ve Northumbria Universitelerinde yapılmış birçok bilimsel çalışma ile Mind Lab’in etkinliği kanıtlanmıştır.

 Sıra Dışı Bir Eğitim Deneyimi

     Mind Lab Olimpiyatları, dünyanın birçok ülkesinden çocuğu, heyecanlı ve keyifli bir rekabet ortamında bir araya getiren bir eğitim sürecidir. Bu süreç, okullardaki Mind Lab eğitimi ile başlar, okul turnuvaları ve yerel karşılaşmalarla devam eder ve uluslararası şampiyona ile sonuçlanır. Her okul takımı yaşları 9 ila 12 arasında olan dört oyuncudan oluşmaktadır. Yerel turnuvaların Nisan-Mayıs aylarında tamamlanmasını takiben, uluslararası şampiyona Haziran ayının ilk yarısında, her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilir.

     Tüm bu aşamalar hesaba katıldığında, bu olayın tüm sürecinde binlerce çocuk yer almaktadır. Beş kıtadan binlerce genç oyuncu önce kendi ülkelerinin en iyi oyuncusu olmak, sonra da ülkelerini diğer ülkeler önünde en iyi şekilde temsil edebilmek için, oyun masalarının etrafında buluşurlar.

 Olimpiyat Oyunları

     Olimpiyatlarda, tüm yıl boyunca Mind Lab eğitimi çerçevesinde çocuklara verilmeye çalışılan bilişsel, sosyal ve duygusal beceriler kapsamında bir değerlendirme yapılır. Çocuklar müsabaka deneyiminde bu becerilerden özellikle takım çalışması, özdisiplin, empati ve hedefe varma kararlılığı becerilerini sergileme olanağı bulurlar.

Olimpiyatlarda dört farklı oyun oynanmaktadır : Abalon, Checkers, Quoridor ve Octi.

Abalon - Harmonize yapıları algılama, sabır ve hızlı adaptasyon becerilerini geliştiren keyifli bir strateji oyunudur.

Checkers – Çabuk hesap yapabilme ve uzun vadeli planlama becerilerini geliştiren klasik bir strateji ve taktik oyunudur.

Quoridor – Konsantrasyon, derinlemesine analiz gücü, belirsizlik durumunda karar verme ve esneklik becerilerini geliştiren ilginç bir oyundur.

Octi – Kısıtlı kaynakları amaca yönelik olarak en etkin şekilde kullanabilme, planlama ve kısıtlama altında çalışabilme becerilerini geliştiren modern bir oyundur.

 Değerler ve Hedefler

     1. Karşılıklı saygı, tolerans, dürüstlük ve adil oyunculuğun hem yarışmalarda hem de gerçek yaşamdaki önemini göstermek.

     2. Çok farklı kültürlerden ve altyapılardan gelen çocukları, ortak bir amaçta buluşturmak.

     3. Mind Lab düşünce stratejilerini, duygusal ve sosyal becerileri uygulama alanı yaratmak.

     4. Küresel anlamda bir düşünce ve düşünce oyunları kültürü yaratmak.

 MIND LAB’IN KAZANDIRDIĞI BECERİLER


 

 


 

Copyright Gaziantep College Foundation | 2015 | All Rights Reserved